YOGA dig till bättre Självkänsla.

Yogan har hjälpt mig mycket med min personliga utveckling

 

Jag vill skriva ett inlägg om just självkänsla och kort beskriva vad självkänsla är och några tips på hur man kan bygga upp den. Man behöver ständigt träna på sin självkänsla för att bygga upp den, precis som med motion så behöver du ge dig själv kärlek och beröm och förstå att just du har ett betydelsefullt värde. En bra självkänsla ger större tillfredställelse med livet och är faktiskt en grund till lycka.
Självkänsla är kopplat till mentalt välbefinnande och lycka.
Så vad är skillnaden på självförtroende och självkänsla?

Självförtroende
Tilliten till den egna förmågan, det jag gör. Självförtroende handlar om att du vet att du är bra på att göra vissa saker.
Tron på sin egen förmåga att prestera något.

Självkänsla
Tryggheten till mig själv. Självkänsla handlar om hur du ser på vem du är som person, med både dina starka och svaga sidor.
Självkänsla är samma sak som att vara medveten om det egna värdet.

YOGA dig till bättre Självkänsla.
Dina känslor och tankar hänger ihop. Jag anser att Yoga och Mindfulness kan stärka den egna självkänslan. Det är även för mig i en avslappning som flera av mina positiva tankar/ideèr kommer.  Jag blir lugn och mer välbalanserad. Som skrivet våra tankar om oss själva är oerhört viktiga. Yogan har hjälpt mig mycket med min personliga utveckling. I yogan blir vi medvetna om vår kropp vilket gör att vi börjar känna vår kropp bättre.  Man utmanar sig själv i olika övningar och när vi klarar en position så stärks även (mitt) självförtroende samtidigt som självkänslans stärks pga. den sköna avslappningen med positiv energi.  
Vi blir genom yoga och mindfulness avslappnande och mer trygga i oss själva.  När vi får kontakt med vår kropp i yogan börjar man automatiskt att lyssna mera på den. Mindfulness handlar om andningen och med rätt andning så skapar kroppen (lugn och ro). Mindfulness är att lära sig leva i nuet och se vad som sker runtomkring dig, och vad som sker i ditt huvud, där kan man börja hantera sin stress mera samt börja leva mera i nuet. Jag tycker Yoga och Mindfulness är oerhört viktigt i mitt liv jag finner mitt lugn men även min energi och min reflektion hur jag vill leva mitt liv och hur jag vill vara som medmänniska.

Så hur ser du på dig själv?

⦁ Hur tänker du och känner om dig själv?
⦁ Tycker du om dig själv och är glad för att du är du?

⦁ Kan du acceptera dina brister?
⦁ Känner du dig trygg i dig själv?

 Enkla övningar för att stärka din Självkänsla.

 ⦁ Ge dig själv beröm. 
På kvällen kan du reflektera över dagen och berömma dig för något som du gjort bra. Det ska inte vara prestation för något du gjort utan mer en känsla av att du är bra och duger precis som den du är. Skriv ner det om du är en människa som gillar att skriva för att sedan kunna blicka tillbaka ibland och se om din tankesätt har förändrats. 

⦁ Öva på att stoppa din självkritik.
Vad tänker du och säger till dig själv?
Har du mycket negativa tankar om dig själv?
Stanna upp i en negativtanke. Stämmer verkligen det jag tänker nu?-Tycker ingen om mig nu för jag gjorde detta fel? Det är enbart falska tankar … Gör inte dig själv illa med massa negativa elaka tankar om dig själv. Vänd tankarna till mer positiva. 

When things change inside you,
Things change around you.

Fortsätt hitta din egna väg för din Egen Lycka och ha en fantastiskt helg alla ni underbara!
#EgenLycka