Den här hemsidand driva av den enskilda firman egenlycka. 

Genom att besöka vår hemsida och / eller köpa något från oss mottar du vår ”Service” och godkänner att bindas till följande villkor(”Användarvillkor”, ”villkor”), inklusive övriga villkor och policyer som hänvisas till här och / eller via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller alla hemsidans användare, utan begränsningar de som surfar, återförsäljare, kunder, handlare och /eller innehållsskapare.

Vänligen läs läs igenom användarvillkoren noggrant innan du besöker eller använder vår hemsida. Genom att besöka och använda någon del av hemsidan, förstår och accepterar du, utan begränsningar eller förbehåll, dessa användarvillkor. Vänligen använd inte hemsidan om du inte godkänner alla delar av nämnda villkor. Om dessa användarvillkor ses som ett erbjudande, så är godkännande uteslutande begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya produkter eller verktyg som läggs till i den befintliga butiken kommer också vara under användarvillkoren. Du kan se den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, förändra eller ersätta delar av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller förändringar på vår hemsida, och det är ditt ansvar att tidvis besöka den här sidan för att se eventuella ändringar. Ditt fortsatta användande av hemsidan efter att vi publicerat ändringar innebär ett godkännande av de ändringarna.

AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR NÄTHANDEL

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är av laglig ålder (minst 18 år) för att genomföra transaktioner på internet och i de fall du inte har rätt ålderens målsman godkänna transaktionen.

Du får inte använda någon av våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål, du får inte heller, genom att använda den här hemsidan, bryta mot några lagar i ditt land (inklusive män inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte skicka några maskar eller virus eller annan skadlig kod.

Genom att bryta mot något av dessa villkor kommer din tillgång till egenlyckas hemsida omedelbar att avslutas.

AVSNITT 2 – GENERELLA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst för helst som helst anledning närsomhelst.

Du förstår att ditt innehåll (inte heller kreditkortsinformation), kan skickas vidare okrypterat och innebär en (a) överföring över olika nätverk och (b) ändringar som behövs för att kunna anpassa information till olika nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den skickas över nätverk.

AVSNITT 3 – RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH INFORMATIONS AKTUALITET

Vi är inte ansvariga om information som finns tillgänglig på den här hemsidan inte är korrekt, komplett eller uppdaterad. Material på den här hemsidan erbjuds enbart för generell information och bör inte litas på eller användas som enda grund för beslutsfattande utan att först konsultera primära, mer korrekta, mer kompletta eller mer uppdaterade informationskällor. Allt tills materialet på hemsidan sker på din egen risk.

 

Den här sidan kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis uppdaterad och erbjuds bara som referens. Vi förbehåller oss rätten att modifiera innehållet på den här sidan när helst män vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår hemsida. Du godkänner att det är ditt ansvar att bevaka ändringar på vår hemsida.

AVSNITT 4 – PRISER OCH BETALNING

Priserna som anges på egenlycka.se gäller alla köp som genomförs på egenlycka.se

Du godkänner att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja eller utnyttja någon del av våra produkter eller hemsida utan att få skriftligt godkännande från oss.

Rubrikerna som används i det här avtalet är bara för enkelhetens skull och kommer inte begränsa eller på annat sätt villkor villkor.Fraktkostnader och eventuella andra kostnader visum tydligt i kassan innan ett köp slutförs. 

Alla betalningar är föremål för valideringskontroller och godkännande av den betalningsleverantör du har valt. Om betalningsleverantören inte godkänner och nekar din betalning blir du informerad via mejl eller i kassan.

Om betalningsleverantören nekar, eller av någon anledning, inte godkänner betalningen, kommer beställningen att avbrytas och du blir informerad via mejl eller i kassan.

AVSNITT 5 – ÄNDRINGAR AV PRODUKT OCH PRISER

Priser för våra produkter kan närsomhelst ändras utanvarning på vår hemsida.

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst modifiera eller avsluta produkten (eller någon del eller innehåll något i den) utan förvarning.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje del för någon modifiering, prisändring, uppehåll eller avslutande av produkt på vår hemsida.

Om din order har genomförts är det de priser och produkter som bekräftas vid köpet i orderbekräftelsen som gäller.

Jag är med med försening och om vi inte kan leverera din beställning inom avtalad tid har du alltid rätt att häva ditt köp.  

 

AVSNITT 6 – PRODUKTER

Vissa produkter kan vara tillgängliga online bara genom vår hemsida. Dessa produkter kan ha begränsade antal och kan bara returneras eller bytas ut i vår returpolicy.

 

Vi har gjort allt vi kan för att visa färgerna och bilder av våra produkter så korrekt som möjligt i vår butik. Vi kan inte garantera att din datorskärm återger färgerna korrekt.

 

Vi förbehåller oss rätten, män är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan nyttja den här rätten från höst till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av produkter som vi erbjuder. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst sluta sälja någon produkt.

AVSNITT 7 – FAKTURERINGENS NOGGRANNHET OCH KONTOINFORMATION

Du godkänner att förse oss med uppdaterad, komplett och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som du gör i vår butik. Du godkänner att uppdatera ditt konto och övrig information, inklusive din e-postadress och kreditkortsinformation och utgångsdatum, så att vi kan genomföra dina transaktioner och kontakta dig på behov.För mer information, vänligen se vår returpolicy.